Historie Špalíčku

Židé v Prostějově

Židé se v Prostějově usazovali od poloviny 15. století a samostatná židovská obec zde existovala v letech 1849 až 1920.

Jednalo se dokonce o jednu z nejvýznamnějších a nejpočetnějších židovských komunit na Moravě. Odtud také Prostějov získal označení „hanácký Jeruzalém“. Kolem let 1860 až 1870 byl počet Židů v Prostějově nejvyšší a šlo zhruba o 1 800 obyvatel, což byla čtvrtina tehdejšího počtu všech prostějovských obyvatel.

Prostějovská židovská čtvrť měla dvě hlavní části - jižní a severní. Jižní se nacházela mezi hradbami a kostelem Povýšení svatého Kříže (dnešní ulice Hradební a Uprkova). Severní část židovské čtvrti se nacházela v oblasti dnešní ulice Školní. Soubor domů označovaný jako Špalíček se nachází v jižní části bývalé židovské čtvrti.

Zrod domu č.p. 72

Dějiny bytového domu č.p. 72 lze sledovat až do roku 1793 a jsou spojeny s židovskou rodinou Ehrenstammů. Hlavní roli při tom sehrál Veith Ehrenstamm - obchodník se suknem, který to dopracoval až na vlastníka továrny, která zásobovala suknem celou armádu monarchie. Jeho továrna byla první dvoupatrovou budovou v Prostějově a Veith Ehrenstamm byl natolik významný, že jako první prostějovský Žid měl povoleno pobývat mimo židovské ghetto.

Tento úspěšný a bohatý průmyslník nechal v roce 1819 místo staré jednopatrové stavby vystavět honosný dvoupatrový dům o dvou dvorních křídlech, jak ho známe doposud.

Veith Ehrenstamm zemřel roku 1827 a dům č.p. 72 (v jeho době označován jako Judengasse Nr. 22) zdědili jeho 4 synové.

Promarněný majetek

Synové Veitha Ehrenstamma, kteří dům po otci zdědili, ale nezdědili jeho podnikatelské nadání, a tak se dům i ostatní majetek dostal v roce 1833 do konkurzu. Považme, jen 6 let po smrti úspěšného průmyslníka!

Jedna část domu patřila dceři Veitha Ehrenstamma Terezii, a to až do konce roku 1841, kdy definitivně celý dům přešel z rukou rodu Ehrenstammů.

Další majitelé domu

V následujících desetiletích dům měnil majitele takto:

1841 - Mathias Pelz
1845 - Lisetta Mayer
1855 - Mayer Mandl
1868 - Markus Zweig a následně jeho děti
1904 - Salomon Deutsch
1912 - Alois Deutsch a následně vdova Olga Deutschová.

V roce 1947 byla na dům uvalena národní správa a od roku 1961 připadl státu a spravoval jej Městský národní výbor v Prostějově. Dům pod správou státu chátral a v roce 1985 byl kompletně vyklizen.

Po změně režimu bytový dům č.p. 72 restituovala v roce 1992 Bibiana Wallnerová, jakožto pozůstalost po Olze Deutschové.
 

Historický snímek z ulice Hradební
Historický snímek z ulice Uprkova
Rok 2001 - Špalíček ještě před kompletní rekonstrukcí
Historický snímek z roku 1981

Kontaktujte nás

Uprkova 72/25a, Prostějov

+420 608 811 142
+420 608 908 822
+420 604 165 409 - kavárna

info@spalicek-prostejov.cz